Технология

 

Базов Материал

    • FR4, TECHNOLAM
    • Tg=140
    • Дебелина на материала: 0,5mm; 0,8mm; 1,0mm; 1,2mm; 1,55mm, 2,0mm
            /допълнително оскъпяване за материал 2,0mm/
    • Крайна дебелина на медното покритие: 35; 55; 90um
            /допълнително оскъпяване за медно покритие 90um/

Електрически слоеве

    • Минимална шина:
           - Стандартна ширина - 0,254 mm (10 mils)
           - Минимална ширина - 0,150 mm (6 mils) - /допълнително оскъпяване/
    • Минимални разстояния между шини:
           - Стандартно разстояние - 0,254 mm (10 mils)
           - Минимално разстояние - 0,150 mm (6 mils) - /допълнително оскъпяване/
    • Размер на площадката
           - Минимална площадка 0,75mm / при дрил 0,35mm
           - Размер на площадката ≥ 0,4 mm + размера на отвора
    • Минимални отстояния до борда:
           - 0,254mm / 10 mils – при фрезоване
           - 0,508mm / 20 mils – при скоринговане

Пробиване

    • Тип на сведлата: Кemmer praezision
    • Минималнен размер на свредлото: 0,35mm / при площадка ≥ 0,75mm
           - допълнително оскъпяване при размер < 0,5mm
    • Размери на свредла: от 0,35mm до 6,3mm, през 0,05mm

Защитни покрития

Solder Mask

Защитна Фотомаска:
Тя има за цел да осигури защита на платката при спояване. При изработката на платката всички писти, полигони и други участъци които няма да се спояват се покриват с нея. Също така тя увеличава защитата от късо съединение както от спояването, така и при замърсяване на платката по време на нейната експлоатация.
    - Нанасяне чрез Ситопечат
    - Оформяне чрез фотообраз

Сервизен печат:
Тои има за цел да носи допълнителна информация за платката като: Означения на елементи; стойности на елементите; означаване на зони с опасно напрежение и др.
    - Нанасяне чрез Ситопечат
    - Оформяне чрез фотообраз
    - Минимална дебелина на надпис: 5um (2 mils)

Силиконова маска

PEELABLE

Служи за защита на участъци при пряк контакт със спойка вълна. Тя осигурява перфектна защита на зони които не трябва да бъдат споени от спойката.
    - Нанасяне чрез Ситопечат с образ или Стенсил
    - Отлепва се ръчно след преминаване на спойка вълна.

Финални покрития

RoHs

ENIG – Химично покритие Никел-Злато

    • Безоловно покритие
    • Отличнo спояване
    • Абсолютно равно покритие най-подходящо за BGA и други корпуси с много високи изисквания към повърхността за спояване
    • Много висока устойчивост към окисляване

Sn_Pb – Покритие Калай-Олово

    • Това е електро-химично калай-олово, което се стопява чрез инфра червени лампи и образува много здраво покритие.
    • Наличие на Калай-Олово както върху площадките за спояване, така и върху пистите (под маската)
    • Отличнo спояване
    • Покритие подходящо за платки със стандартен конвенционален монтаж.
    • Много висока устойчивост към окисляване

Механични обрaботки

Изрязване
То се извършва чрез циркулярна CNC машина.
Ширина на ножа - 2,00мм

Фрезоване
Извършва се на пробивно-фрезови машини LENZ, SCHMOLL
Тип на фрезите: Кemmer praezision
Размери на фрези: 0,7mm; 0,8mm; 1,0mm; 1,2mm; 1,5mm; 1,6mm; 2,0mm; 2,4mm
Стандартен размер на фрезата: 2,00mm

Скоринговане
Представлява подълбочаване на платката, при което платката се прорязва двустранно до съответна дълбочина. Извършва се чрез автоматична CNC машина TELMEC.
Ъгъл на ножа: 30°
Минимално разстояние между ножовете – 0,25mm

Електрически Тест

Електрическия тест се извършва от автоматичен “flying probe” тестер ATG - Luther & Maelzer GmbH

Параметри на електрическия тест:
Тест за късо съединение между всички вериги
Тест за прекъсване между всички точки в една верига
Максимален тестова зона: 600х600mm
Тестово напрежение: 500V max
Брой тестови точки: Неограничен
Минимално разстояние между 2 тестови точки: 50um (2 mils) 

Новини

Избран Изпълнител

"Във връзка с проведена процедура за определяне на изпълнител с предмет “Доставка на ДМА и ДНА за нуждите на Ви-Рус Интернешънъл ООД със следните ... още ...

Информация за сключен договор

Във връзка с проведена процедура за определяне на изпълнител с предмет “Доставка на ДМА и ДНА за нуждите на Ви-Рус Интернешънъл ООД със следните ... още ...

"Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020

Във връзка с изпълнение на ДБФП № BG16RFOP002-2.002-0423-C02, проект BG16RFOP002-2.002-0423 „Развитие на управленския капацитет на Ви-Рус Интернешънъл ... още ...

виж всички

Контакти

  • бул. Васил Априлов 158-В
  • 4003, Пловдив, България
  • тел: +359 32 966197
  • e-mail: pcb@vrint-pcb.com