За нас

"Ви-Рус Интернешънъл" - Производител на Печатни Платки

"Ви-Рус Интернешънъл" е частнa компания създадена през 2000г. на базата на съществуващото от 1992 година “БИОПРИБОРОСТРОЕНЕ” АД - специализирано предприятие в разработване и производство на печатни платки и електронни изделия.

С постоянните инвестициите които правим, ние модернизираме производството на печатни платки и увеличаваме услугите които предлагаме. В периода 2008 – 2010г. внедрихме системи и оборудване за контрол на качеството, с което целим да гарантираме на нашите клиенти качеството което очакват от нас! През 2011г. завършихме планирана програма за преоборудване на основните възли в производството, която ни осигури повече технологични възможности и по-добър контрол на качеството.

Чрез увеличаване броя и качеството на предлаганите от нас услуги, ние се стремим да изградим напълно затворен цикъл - от проектиране на електронни устройства през производство на платки до насищане и функционални тестове, превръщайки идеята на клиента във функциониращо устройство. С концепцията "всичко под един покрив" се надяваме да намалим производствените разходи и сроковете за производство на готовото изделие. По този начин клиента ще спести пари и време от търсене на различни организации за всеки етап от реализацията на идеята.

Новини

Избран Изпълнител

"Във връзка с проведена процедура за определяне на изпълнител с предмет “Доставка на ДМА и ДНА за нуждите на Ви-Рус Интернешънъл ООД със следните ... още ...

Информация за сключен договор

Във връзка с проведена процедура за определяне на изпълнител с предмет “Доставка на ДМА и ДНА за нуждите на Ви-Рус Интернешънъл ООД със следните ... още ...

"Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020

Във връзка с изпълнение на ДБФП № BG16RFOP002-2.002-0423-C02, проект BG16RFOP002-2.002-0423 „Развитие на управленския капацитет на Ви-Рус Интернешънъл ... още ...

виж всички

Контакти

  • бул. Васил Априлов 158-В
  • 4003, Пловдив, България
  • тел: +359 32 966197
  • e-mail: pcb@vrint-pcb.com