Новини

Информация за сключен договор

Във връзка с проведена процедура за определяне на изпълнител с предмет “Доставка на ДМА и ДНА за нуждите на Ви-Рус Интернешънъл ООД със следните обособени позиции:

1. Система за контрол и измерване на дебелини на покрития при печатни платки; 2. Проектиране, разработване и внедряване на ИКТ базирана софтуерна система за управление на отношенията с клиентите.”

и Протокол от дейността на оценителите и класиране на кандидатите, утвърден на 27.06.2017 г., по Обособена позиция 1. Система за контрол и измерване на дебелини на покрития при печатни платки, за изпълнител е определен кандидатът НДТ - ПРОДУКТИ И СИСТЕМИ ООД, с който сe сключи договор за доставка."

Новини

Избран Изпълнител

"Във връзка с проведена процедура за определяне на изпълнител с предмет “Доставка на ДМА и ДНА за нуждите на Ви-Рус Интернешънъл ООД със следните ... още ...

Информация за сключен договор

Във връзка с проведена процедура за определяне на изпълнител с предмет “Доставка на ДМА и ДНА за нуждите на Ви-Рус Интернешънъл ООД със следните ... още ...

"Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020

Във връзка с изпълнение на ДБФП № BG16RFOP002-2.002-0423-C02, проект BG16RFOP002-2.002-0423 „Развитие на управленския капацитет на Ви-Рус Интернешънъл ... още ...

виж всички

Контакти

  • бул. Васил Априлов 158-В
  • 4003, Пловдив, България
  • тел: +359 32 966197
  • e-mail: pcb@vrint-pcb.com